POLITICKÁ AKADÉMIA je expertný nadstranícky vzdelávací program pre súčasných aj budúcich politikov, ktorý vám zároveň pomôže rozšíriť sieť kontaktov.

Viac informácií nájdete na politickaakademia.sk.


THE POLITICAL ACADEMY is an expert non-partisan educational program for current and future politicians which can also help you broaden your network.

More information at politickaakademia.sk.