POLITICKÁ AKADÉMIA je expertný nadstranícky vzdelávací program pre súčasných aj budúcich politikov, ktorý vám zároveň pomôže rozšíriť sieť kontaktov.

Viac informácií o programe, ako aj informácie o pripravovanom 3. ročníku, nájdete na našom novom webe www.politickaakademia.sk.


THE POLITICAL ACADEMY is an expert non-partisan educational program for current and future politicians which can also help you broaden your network.

More information about the program, as well as news about the upcoming 3rd year can be found on our new website politickaakademia.sk.