Inštitút politicko-ekonomického vzdelávania (IPEV) je nezávislé a apolitické občianske združenie. Vzniklo za účelom konfrontovania trendu demokratického úpadku a rastúcej popularity extrémistických hnutí. Jedným z jeho prejavov je aj kritický nedostatok vedomostí politikov o záležitostiach, o ktorých v parlamente rozhodujú. Tie majú pritom zásadný celospoločenský dopad.

IPEV chce svojim projektom Politická akadémia pomôcť k zastaveniu tohto nelichotivého trendu a vrátiť do vrcholovej politiky viac kompetencií.

IČO: 50490575

DIČ: 2120401822

Organizácia je vedená v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR, registrácia vykonaná dňa 31.8.2016, číslo spisu: VVS/1-900/90-49363-1.


Institute for Political and Economic Education (IPEV) is an independent and apolitical organization which aims to confront the visible trend of decline in democracy and rising popularity of extremist organizations. We can see this decline manifested in a critical lack of expert knowledge of the very policies the politicians decide about. Subsequently, this deficiency impacts our society as a whole. IPEV’s goal is to halt this negative trend and bring competency back to the top politics through our projectPolitical Academy.